Commissies

 

Hoe zijn de Tolschutters georganiseerd?

Net als bij iedere vereniging kunnen we bij de Tolschutters niet zonder al onze vrijwilligers.
Binnen de Tolschutters opereren een aantal commissies die ieder een deeltaak voor hun rekening nemen.

De hagelcommissie:

Deze behartigt de belangen van onze kleiduivenschutters. De hagel commissie rapporteert aan het bestuur middels haar voorzitter Lieneke Schepers.

De kogelcommissie:

Zorgt voor voldoende munitie / schietvellen. Dit wordt verzorgd door Christiaan Benting

Commissie Ledenzaken: Lieneke Schepers is tevens vertrouwenspersoon discriminatie en seksuele intimidatie. Nico Koek is het eerste aanspreekpunt voor potentiële nieuwe leden en organiseert de introductie binnen de vereniging.

De luchtcommissie:

Ondanks het feit dat er hoofdzakelijk met vuurwapens geschoten wordt bestaat er nog altijd een luchtcommissie. Bennie Heijnen is voorzitter van de luchtcommissie.

Commissie Wapenonderhoud:

Het beheer en onderhoud van onze verenigingswapens wordt gedaan door de commissie wapenonderhoud. Michel Bussink is voor deze commissie het aanspreekpunt.

Commissie 300-meter baan: Het aanspreekpunt en voorzitter van deze commissie is Tineke Gelijk. Bij haar moet je zijn voor alles op het gebied van de 300 meter baan.

Commissie werving: Deze commissie is op dit moment niet actief.

Interne competitie: Aanspreekpunt voor de interne competitie is Tineke Gelijk.