Accomodatie

Schietsportcentrum Emmen

Dit is de naam van de accommodatie waar de Tolschutters hun sport beoefenen.

Dit Schietsportcentrum is gerealiseerd in nauwe samenwerking met de KNSA. Verenigingen kunnen er banen huren en tevens kunnen verlofhouders een binnenbaan huren of gebruik maken van de kleiduivenbanen.

Aan het centrum is door de KNSA de B status verleend.

Op dit moment kan er gebruik gemaakt worden van de volgende faciliteiten.
11 verwarmde elektronische binnenbanen van 50 meter voor klein kaliber pistool, revolver, geweer alsmede groot kaliber pistool en revolver.
2 skeet banen en een olympische trapbaan waar ook in de avonduren bij kunstlicht kan worden geschoten. tevens is er een Ball trap en een variabel jachtparcours aanwezig.

300 m 3

Op 1 september 2011 is de multifunctionele 300-meter-schermen-schietbaan in gebruik genomen. De schietbaan is multifunctioneel, hetgeen wil zeggen dat de schietbaan gebruikt kan worden op meerdere afstanden, namelijk op 50 meter, 100 meter en 300 meter. De 50-meter-schietbaan is uitsluitend bestemd voor wedstrijden en trainingen in KNSA-verband. De 100- en 300-meter-schietbaan is eveneens bestemd voor wedstrijden maar tevens voor verenigingen en individuele gastschutters.

Boven de schietbunker is een kantine met bar en terras gebouwd met uitzicht over het terrein waar de kleiduivenbanen liggen. In de kantine staan 11 monitoren opgesteld zodat ook in de kantine de verrichtingen van de schutters gevolgd kunnen worden.

kantine

 

Het adres is Veenakkers 30 te Emmer-Compascuum. Voor algemene informatie over de activiteiten op het schietsportcentrum kunt u bellen met 0591-354741

http://www.schietsportcentrum.nl/

Vanaf de rondweg te Emmen rijdende in de richting ter Apel is de route naar de baan met borden aangegeven.

sc emmen