Lid worden?

Als u met de gedachte speelt om lid te worden van onze vereniging kunt u via de contactpagina een aanvraag indienen om een introductieavond bij te wonen op het schietsportcentrum. Deze introductieavonden houden wij op de derde dinsdag van de maand. Tijdens de introductie zullen de nieuwe leden in de dop uitleg krijgen over de gang van zaken op het schietsportcentrum. Ook krijgen de nieuwe leden een rondleiding over het complex en zullen als afsluiting onder begeleiding van een instructeur de eerste proefschoten gelost kunnen worden.

Entreegeld

Als na de introductie avond je interesse is gewekt en je wilt verder in de schietsport dan komt het moment dat je na het afhandelen van alle administratieve formaliteiten entreegeld moet betalen om toe te treden.

Het entreegeld om aspirant te kunnen worden bedraagt € 100,- Hiervoor krijgt de aspirant het volgende terug.

  • Een verplichte cursus onder  deskundige begeleiding met de bijbehorende munitie.
  • Aanmelding bij de KNSA inclusief de entreegelden en de contributieafdracht aan de KNSA

(Aspiranten die al in het bezit zijn van een KNSA licentie hoeven het éénmalige entreegeld niet te betalen)

Aspiranten met of zonder KNSA licentie betalen vanaf het moment van aanmelding de maandelijkse contributie.

Zoals elders genoemd is het nieuwe lid de eerste 6 maanden aspirant. Het bestuur besluit na deze zes maanden of u toegelaten wordt als lid binnen de vereniging. In sommige gevallen kan het bestuur beslissen de aspirantentijd uit te breiden met enkele maanden. In geen geval zal de overgang van aspirant naar volwaardig lid stilzwijgend gaan. U krijgt hierover altijd bericht van de secretaris.

Sinds 2001 is er voor alle aspiranten een introductiecursus verplicht gesteld. Deze cursus is bedoeld om de toekomstige sportschutter de benodigde basiskennis bij te brengen. Hoeveel lessen een aspirant nodig is om deze basiskennis aan te leren is per individu verschillend en ter beoordeling van de trainer.

Tijdens de introductiecursus gaat de trainer in op de veiligheid, omgang met wapens en de eerste stappen op het gebied van techniek van het schieten.
Bij het goed afsluiten van de cursus krijgt iedere aspirant een certificaat en mag hij of zij zonder begeleiding van een instructeur de baan op.
De basiscursus wordt verzorgd door een van onze trainers welke zijn opgeleid en gediplomeerd door de KNSA. Binnen de Tolschutters zijn er twee gediplomeerde Trainers A en meerdere basistrainers beschikbaar voor de disciplines: geweer, pistool en hagel.

Rechten en plichten

Zoals overal zijn er wel rechten en plichten waar men zich aan dient te houden,  zo ook bij onze vereniging.

Al deze regels en afspraken kunt u terugvinden in ons infopakket welke u per mail wordt toegezonden.

Indien u besluit om lid te worden van onze vereniging dan dient u dit pakket op uw gemak door te lezen. Nadat u alles gelezen heeft print u het aanvraag formulier voor de VOG uit en vult u deze reeds gedeeltelijk ingevulde verklaring verder in. Nadat het aanvraag formulier is ingevuld kan deze ingeleverd worden bij het gemeentehuis van uw woonplaats.

Nadat u het VOG van het ministerie terug heeft ontvangen levert u deze samen met 1 pasfoto, het inschrijfformulier, de machtiging automatische incasso contributie en het ontvangstbewijs in bij het bestuurslid van dienst. Vanaf dit moment kunnen wij de hele molen in gang zetten betreft het schieten binnen onze vereniging.

Zoals al eerder gemeld zijn er wat plichten waaraan de leden moeten voldoen binnen de vereniging. Eén van de plichten is dienst draaien volgens het zogenaamde dienst rooster. Na het  aspiranten schap gaat u deel uitmaken van een rooster voor de baanbezetting baancommandant en wapenkamer beheerder. Wat u hiervoor dient te weten wordt u ter zijner tijd  geleerd door middel van een korte cursus.

Ook hebben we een interne competitie waaraan iedereen verplicht is deel te nemen. Dit is ook een goede graadmeter om te zien hoe goed men presteert tegenover de mede schutters. Aan de competitie zijn een aantal leuke prijsjes verbonden.

We hebben 2 groepen schutters binnen onze vereniging:

1)     De kogelschutters

2)     De hagelschutters

3)     De combinatie schutters.

Hiervan hangt ook de contributie af welke men dient af te dragen. Over dit laatste is meer informatie te vinden onder het kopje contributie.

Mocht u thuisgekomen nog vragen hebben kom dan gerust weer langs of bel met een van onze bestuursleden.

mnq3