Bestuur

Het bestuur en kader van SV de Tolschutters

Ons bestuur en kader bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Nico Koek – Voorzitter

Lieneke Schepers – Secretaris, introductie nieuwe leden en vertrouwenspersoon discriminatie en seksuele intimidatie

Wouter Vergers – Penningmeester

Bennie Heijnen – Bestuurslid, voorzitter luchtcommissie,  voorzitter hagelcommissie, instructeur baandiensten / wapenkamer en contactpersoon bijzondere wetten voor verlofaanvragen

Tineke Gelijk – Bestuurslid en voorzitter 300-meter baan commissie

Christiaan Benting – Bestuurslid, voorzitter kogelcommissie

Maurice Huiting – Bestuurslid, lid 300-meter baan commissie

Marvin Huiting – Bestuurslid, lid 300-meter baan commissie, voorzitter commissie wapenonderhoud

Ton de Jong – Bestuurslid

Max Trip – Bestuurslid

Dave Hamersteen – Bestuurslid

Kaderleden:

Jan de Vries: Lid commissie 300 meter baan