Baan- en wapenkamerdiensten

Iedere dinsdagavond zijn er vier functies welke vervuld moeten worden om veilig en geordend te kunnen schieten. Dit zijn het bestuurslid van dienst, de twee baancommandanten en de wapenkamerbeheerder. Het bestuurslid van dienst is, zoals de naam al verraad, altijd een lid van het bestuur. De functies van de twee baancommandanten en wapenkamerbeheerder worden vervuld door de leden van de vereniging. Dit betekent dat ieder lid van de vereniging een aantal keer per jaar een dienst moet draaien.

Als je een baan- of wapenkamerdienst moet draaien wordt er op je aanwezigheid gerekend van 18.45 tot 22.00 uur. Indien je in het geheel of gedeeltelijk niet in staat bent je dienst te draaien dan verwachten we van je dat je een vervanger regelt via de telefoonlijst. Het rooster voor deze functies wordt gemaakt door het bestuur en is samen met de telefoonlijst op deze pagina te vinden.

Taken

  • De baancommandanten zorgen ervoor dat de schietvellen worden opgehangen aan het begin van de dienst en dat ze aan het einde van de avond weer worden weer worden verwijderd. Verder is de baancommandant verantwoordelijk voor het algehele toezicht en de veiligheid op de baan. Aan het einde van de avond zorgt de baancommandant ervoor dat de banen schoon worden opgeleverd. Dat wil zeggen dat alle door ons gemaakte rommel is opgeruimd en dat alle hulzen zijn opgeruimd.
  • De wapenkamerbeheerder zorgt voor een kloppende kas aan het einde van de avond en is verder verantwoordelijk voor het veilig uitgeven van de verenigingswapens en de munitie. De wapenkamerbeheerder zet stempels in de schietregisters maar doet dit niet eerder als de schutter zijn of haar score heeft ingeleverd.