Toetredingsprocedure

Toetredingsprocedure van SV de Tolschutters.

Als u als aspirant wil toetreden tot de vereniging dan dient onderstaande procedure te worden doorlopen.

Na afloop van de introductie avond zult u een info pakket via de mail thuisgestuurd krijgen.

In dit pakket zitten de volgende documenten:

 • Aanvraag VOG (verklaring omtrent gedrag)
 • Een inschrijfformulier.
 • Een huishoudelijk reglement.
 • Het contributiereglement.
 • De  toetredingsreglement
 • Het tuchtreglement
 • De ontvangstverklaring
 • Het veiligheidsreglement
 • Document wet bescherming persoonsgegevens
 • Functieprofiel bestuurleden

De reeds gedeeltelijk ingevulde aanvraag VOG vult u aan met uw eigen persoonlijke gegevens en vervolgens gaat u hiermee naar het gemeentehuis van de gemeente waar u staat ingeschreven.

Als alles goed gaat krijgt u het “groene licht” van het ministerie van veiligheid en justitie. U heeft dan de verklaring binnen de gestelde termijn in de brievenbus en dient nu opnieuw een afspraak dienen te maken voor een intake gesprek. U meldt zich op een dinsdagavond op de afgesproken tijd met alle documenten die u thuis hebt ingevuld en één pasfoto op de verenigingsaccommodatie en wordt daar opgevangen door een bestuurslid.

Na het intakegesprek worden alle administratieve formaliteiten afgehandeld en wordt ook de 1e les van de basiscursus gepland en dient het inschrijfgeld contant te worden betaald.

 1. Indien u overstapt van een andere schietsportvereniging en/of lid bent van een schietsportvereniging en ook lid wil worden van SV de Tolschutters dan is een VOG niet nodig.
 2. Indien u reeds in het bezit bent van een wapenverlof en/of jachtakte dan is een verklaring omtrent gedrag niet nodig, u dient dan een kopie van uw verlof/jachtakte te overleggen.
 • In beide bovenstaande gevallen bent u ook niet verplicht om de basiscursus te volgen tenzij u besluit een heheel andere discipline te gaan beoefenen dan u tot op dat moment deed. Als u dezelfde discipline blijft beoefenen dan wordt uw ervaring beoordeelt door 1 van onze trainers.

Na bovenstaande wordt u als aspirant opgenomen in de ledenadministratie en kunt u starten met de basiscursus.

Hoe gaat het dan verder als ik lid wil worden?

De basiscursus.

De 1e les wordt door de coördinator gepland.
De volgende lessen worden door de trainer gepland in overleg met de cursist.
De cursus moet zijn afgerond binnen 3 maanden na de 1e les.
De trainer beoordeelt of u het examen mag afleggen.

Geslaagd voor de basiscursus?

Nadat de basiscursus met succes is afgesloten mag u als aspirant zonder instructeur de baan op, u krijgt dan een aspirant schietregister. Dit schietregister dient u af te halen bij Lieneke Schepers.

Gefeliciteerd!!! U mag in uw aspiranten tijd zonder instructeur de baan op en uw sport beoefenen.

De overgang naar het volwaardig lidmaatschap.

Na zes maanden zal het bestuur beslissen of u toegelaten wordt als lid van de vereniging. In sommige gevallen kan het bestuur beslissen de aspirantentijd uit te breiden met enkele maanden. U zal van de secretaris een e-mail krijgen met daarin de vermelding dat u wel of niet bent aangenomen als volwaardig lid. Bij een volwaardig lidmaatschap hoort een nieuw schiet register zonder de vermelding aspirant. Dit schiet register dient u wederom af te halen bij Lieneke Schepers. Na de overgang naar volwaardig lidmaatschap geeft dit nieuwe schiet register het nieuwe lid toegang tot de groot kaliber disciplines.

Aanmelding bij de KNSA.

U wordt aangemeld bij de KNSA bij het aangaan van het aspiranten schap.
Na enige tijd (± 6 weken) ontvangt u de licentie van de KNSA, en het maandblad “Schietsport”.

Wanneer Baan commandant en Wapenkamer?

Deze functies gaat u pas vervullen als u voldoende ervaring heeft opgebouwd, dit wordt beoordeeld door het bestuur.
Bij gebleken geschiktheid zult u worden benaderd door de coördinator baan commandanten.
Deze zal samen met u het rooster wijzigen zodat u mee gaat draaien.
De coördinator draagt er zorg voor dat u voldoende begeleiding krijgt totdat u zelfstandig deze functies kan uitoefenen.

We zijn als vereniging allemaal vrijwilligers onder elkaar. U bent zich als lid daarvan op het moment van aanmelden bewust. Het lopen van baandiensten is dus ook vrijwillig maar zeer zeker niet vrijblijvend. Op het moment dat u de eerste maal verzuimd een baandienst te draaien zonder daarvoor een vervanger te hebben geregeld dan krijgt u daarvoor een schriftelijke waarschuwing. Na de tweede keer verzuim wordt u voor één maand geschorst en na de derde keer wordt u uitgeschreven als lid.

Tot slot nog een opsteker na al deze regels.

Gezien het karakter van onze sport moeten we ons allemaal aan de regels houden, maar het is natuurlijk ook gewoon gezellig met schutters onder elkaar.

16kApril 074