Jacht parcours

 

Bij deze discipline is niet vooraf vastgelegd hoe een parcours wordt opgebouwd. De fantasie van de parcoursbouwer kent daar dus geen grenzen.
Bij het kleiduiven parcours schieten wordt namelijk gebruik gemaakt van alle mogelijke kleiduiven werpmachines op alle mogelijke posten, hoeken, afstanden en manieren.

Zo kennen we daar hoge torens, inkomende en afgaande duiven, dwars vliegende duiven, “hazen”, “rabbits”, “snippen” etc.
Zoals al uit veel van de benamingen blijkt, wordt bij deze discipline getracht zoveel als mogelijk de jachtsituatie na te bootsen.

Evenals bij de andere disciplines bestaat een ronde hier normaliter uit 25 duiven.

14April 078