Contributie

Wat kost een lidmaatschap bij SV de Tolschutters?

Als lid van de Tolschutters betaalt u het eenmalige entreegeld en een maandelijkse contributie welke afhankelijk is van uw leeftijd.

Eenmalig entreegeld
U betaald als nieuwkomer binnen de schietsport bij aanmelding eenmalig entreegeld van €175.-

Van dit bedrag worden de munitiekosten voor de basiscursus, het entreegeld en de contributieafdracht aan de KNSA betaald.
Dit bedrag geldt zowel voor junior als senior leden. Nieuwe aspiranten die al in het bezit zijn van een KNSA licentie hoeven het éénmalige entreegeld niet te betalen.

Maandelijkse contributie seniorleden (18 jaar en ouder)
De contributie voor kogel- en hagelschutters (combinatie schutters) bedraagt €20,- per maand.
De contributie voor alleen hagelschutters bedraagt €12,50 per maand.

(Het verschil heeft te maken met de huur welke wij per schietpunt af moeten dragen.)

Maandelijkse contributie junior leden (jonger dan 18 jaar)
Voor junior leden bedraagt de contributie ongeacht de discipline €12,50 Per maand.

Algemene informatie

  • Alle vermelde bedragen zijn onder voorbehoud. De vereniging streeft er naar de contributie zo laag mogelijk te houden. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.
  • De contributie is inclusief het af te dragen bondsgeld voor de KNSA. Dit betekent dat u jaarlijks een KNSA lidmaatschapspas krijgt en gebruik kunt maken van de voordelen van het KNSA lidmaatschap.
  • Onze leden ontvangen ongeveer 4 keer per jaar het “Schietsport” magazine voor de Nederlandse sportschutters van de KNSA.
  • Bij nieuwe aspiranten die hoofd lid zijn bij een andere vereniging wordt het bedrag contributieafdracht naar de KNSA in mindering gebracht. Deze aspiranten dienen hierover zelf contact op te nemen met de penningmeester.
  • Kosten voor munitie (behalve de kosten voor de tijdens de basiscursus benodigde munitie) zijn niet inbegrepen in de contributie.
  • Voor de contributie welke u betaald kunt u, indien u aan de eisen voldoet, tijdens de verenigingsavond kostenloos gebruik maken van verenigingswapens indien deze beschikbaar zijn.

Betaalwijze contributie

De contributie wordt  maandelijks geïnd via automatische incasso omstreeks de 4e van de maand. Het entreegeld dient u zelf via de bank over te maken nadat u de factuur van de penningmeester heeft ontvangen.

14April 096